Waarom SPEL en EXPLOREREN belangrijk zijn binnen organisatieontwikkeling

Er lijkt een paradox in het bedrijfsleven te zijn dat spel alleen iets voor kinderen is, niet voor volwassenen en zeker niet geschikt in een serieuze bedrijfsomgeving.

Niets is minder waar. Ook volwassenen houden van spel, zij het bewust of onbewust.

Waarom is spel zo belangrijk binnen leren en ontwikkelen ?

 • Mensen voelen zich meer verbonden tijdens spel, (co-)creatie, verbeelding en exploratie binnen een veilige omgeving. Een veilige omgeving is essentieel en dient te worden gecreëerd door ervaren facilitators/coaches..
 • Wanneer spel en simulatie oefeningen op effectieve wijze worden ontworpen en geïntegreerd in een leerprogramma dan bieden zij veilige leeropportuniteiten. Op deze wijze gebruikt men niet de echte wereld om mee te experimenteren waardoor het risico gereduceerd wordt tot een krachtige leertool. Dit krachtig leren is mogelijk dankzij de permissie om fouten te maken en te genieten van succes, om zowel effectieve als ineffectieve communicatie te gebruiken tijdens de activiteit en de permissie om te observeren en te ervaren hoe verschillende gedragingen een impact hebben.
 • Spel en simulatieoefeningen zijn een  uitdagende activiteit waar mensen zich zeer betrokken bij gaan voelen.
 • De gevoelens die ze genereren zijn echt en blijven langer hangen bij mensen dan bij louter cognitief leren.

  Denk maar eens aan een geweldige of slechte ervaring in je leven ! Het oproepen van die ervaring heeft een enorm effect op hoe we ons voelen en op onze lichamelijke sensaties. De herinneringen blijven levendig.

 • Spel en simulatieoefeningen maken het mogelijk om meer risico’s te nemen, te experimenteren, verkennen en te leren in een veilige context.

“Er is aangetoond dat zorgvuldig georkestreerd spel in organisaties bijdraagt ​​aan” het opbouwen van volwassenenleergemeenschappen “en het de collectieve ervaringen en begrippen van volwassenen verbetert” (Harris & Daley 2008, p52) “*

Dus de moeite waard om na te denken over meer integratie van spel en exploratie in leren en ontwikkelen in je organisatie.

‘Experiential learning’ of belevingsleren, gebaseerd op Kolb’s experiential learning cycles (ELT)** geeft deelnemers de kans om te leren door dingen te doen en te ervaren. In plaats van te vertellen, les te geven, te ‘powerpoint’-en over hoe iets dient te gebeuren, zijn cursisten helemaal ondergedompeld in een ervaring, niet louter mentaal, maar ook fysiek en emotioneel. Zij reflecteren na de oefening over de ervaring, verbinden hun ervaringen met makkelijk te begrijpen concepten en proberen dan de verworven leerconclusies uit wat dan weer tot een nieuwe leerervaring leidt.

“Leren is het proces waarbij kennis wordt gecreëerd door de transformatie van ervaring” (Kolb, 1984, p. 38). **

Mijn ervaring tot op vandaag met deze leeroefeningen en spel :

 1. Met mijn ervaring van meer dan 10 jaar als facilitator/trainer in ‘experiential’ leiderschapsopleidingen bij Leadership Trust in UK  hoor ik veel positieve feedback van deelnemers na het bijwonen van een leiderschapscursus. “Beste opleiding die ik ooit heb gevolgd” “Vol verrassingen wat leren echt leuk maakt” “Het is een groot verschil om iets te doen en ervaren in plaats van erover te praten”….zie meer reviews

  De meeste mensen houden van uitdagingen en verdiepen zich in spel, oefeningen en simulatiespellen. De inzichten die ze krijgen door deze ervaringen zijn uiterst krachtig en duurzaam en blijven levenslang bij.

  Dit is de reden waarom alle cursussen die ik nu ontwerp gebaseerd zijn op belevingsleren of ‘experiential learning’ waardoor mensen vaardigheden kunnen oefenen en tegelijk plezier hebben in het leren.

 2. Een andere inspirerende manier om bewustzijn en nieuw denken te ontwikkelen is de  LEGO® SERIOUS PLAY® methodologie . Dit is denken met de handen en de geest. Dit soort denken boort de creativiteit in onze hersenen aan en zorgt voor een ander fantasierijk denken. Het is een ‘eye opener’ voor teams in organisaties om een strategie/plan/team/… te bouwen door gebruik te maken van LEGO®, eerder dan ideeën en cijfers op een flipchart blad neer te pennen.

Hoe vaak engageren we ons volledige breinpotentieel in ons werk ?

Zou het niet geweldig zijn als we serieus werk en leren konden combineren met spel en plezier ?

Wil je meer weten over leiderschap, communicatie en authenticiteit? 

Ja, stuur me gratis leiderschapstips.

Ja, ik wil meer weten over de Start2BU-workshops.

*Van een literatuurstudie uitgevoerd door H. Hasan and I. Verenikina, University of Wollongon, 2010, The importance of play in organisation
** Meer info over Kolb zijn ELT kan je hier vinden op simplypsychology.org