LEGO® SERIOUS PLAY®

Wat is LEGO® SERIOUS PLAY® ?

LEGO® SERIOUS PLAY® is een gefaciliteerde denk- , communicatie- en probleemoplossende methode voor organisaties, teams en individuen. Het is gebaseerd op uitgebreid onderzoek vanuit verschillende domeinen zoals de bedrijfswereld, organisatieontwikkeling, psychologie, ‘hoe mensen leren’ en het is gefundeerd op het concept van de “hand kennis”.

De techniek is werkzaam voor reële situaties en/of  complexe onderwerpen die zich manifesteren binnen organisaties. Ze is vooral nuttig voor groepen die een andere manier van denken en creëren willen exploreren en hiermee willen experimenteren.